Inteligentné parkovanie SmartParking

Prvky

systému PARK GUIDE

  • Kamerové systémy s optimalizovanými a inteligentnými algoritmami umožňujúcimi rozpoznávanie obrazu
  • Systém informačných tabúľ
  • Aplikácia pre správu, vizualizáciu dát a generovanie správ BLUEYE
KAMERA PARKINGKOWA I SWITCH
>Szczegóły
Informačné tabule
>Szczegóły
Systém podávania správ
>Szczegóły
Riadenie pohybu vozidiel

Sčítanie a lokalizácia voľných parkovacích miest so zameraním sa na voľné zóny

Prehľadávanie parkoviska

Na základe identifikovaných poznávacích značiek nájdete miesto, na ktorom ste zaparkovali.

Platba za parkovanie v info-stánku

Veľmi praktická funkcia, ktorá Vám umožňuje uhradiť parkovací lístok, aj keď bol stratený, po jeho zadaní do systému a zaplatení cez aplikáciu paypass.

Možnosť získavania informácií o vozidlách

Notifikácia vozidiel umiestnených na zozname nežiaducich hostí (tzv. čierna listina) a očakávaných VIP hostí (tzv. biela listina)

Bezpečné parkovanie a väčšia bezpečnosť na parkovacej ploche

Monitorovanie vybraných parkovacích miest, možnosť zaznamenávať snímané zábery z kamerových systémov a ukladať ich na server

Menšia premávka v príjazdových uličkách

Zlepšuje kvalitu vzduchu vo vnútorných častiach parkoviska a znižuje pravdepodobnosť kolízie

Inteligentné parkovanie SmartParking

Aké sú výhody plynúce

zo zavedenia programu PARK GUIDE?

Skráťte si čas parkovania

a dodajte eleganciu

a prestíž Vášmu parkovisku

Integrovaná

analytická

platforma

Analytická platforma BLUEYE je nástroj, ktorý integruje všetky analytické systémy na parkovacej ploche, napríklad systém sčítania zákazníkov, geolokačný systém, systém ANPR, systém obsadenosti parkovacích miest.

Umožní Vám spravovať údaje zo všetkých vyššie uvedených systémov a predovšetkým umožní riadenie systému navádzania zákazníkov na voľné parkovacie miesta.

>Więcej o systemie
Zdjęce tabletu Zdjęcie tabletu

Aplikácia navigujúca

zákazníka do jeho auta

a k voľnému parkovaciemu miestu

Dostaňte sa do cieľa pomocou mobilnej aplikácie a info-stánkov dostupných ako súčasť daného nákupného centra

Ukazovanie správnej cesty

Na celom objekte a na 3D projekcii objektu

Rýchla platba za parkovací lístok

informácie o zostatku na účte a sume, ktorú máte zaplatiť za parkovanie

Nasze

Wdrożenia

V prípade otázok

neváhajte

a kontaktujte nás
Logo firmy Wama Soft

WAMA SOFT Sp. z o.o.

ul.Trylińskiego 10

10-683 Olsztyn

+48 89 612 09 22

parkingi@wamasoft.pl