INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE

ELEMENTY

SYSTEMU PARK GUIDE

  • Urządzenia kamerowe z inteligentnymi algorytmami rozpoznania obrazu
  • System tablic informacyjnych
  • Aplikacja do zarządzania, wizualizacji danych i generowania raportów BLUEYE
KAMERA PARKINGKOWA I SWITCH
>Szczegóły
TABLICE INFORMACYJNE
>Szczegóły
SYSTEM RAPORTUJĄCY
>Szczegóły
Sterowanie przepływem pojazdów

Zliczanie i lokalizacja wolnych miejsc parkingowych z nakierowaniem na wolne strefy

Przeszukiwanie parkingu

Na podstawie zidentyfikowanych tablic rejestracyjnych, celem odnalezienia miejsca zaparkowania swojego samochodu

Opłacenie biletu w infokiosku

Funkcjonalność, która pozwala rozliczyć bilet parkingowy, nawet gdy go zgubiono, po uprzednim jego wpisaniu i następnie opłaceniu poprzez paypass.

Możliwość powiadamiania o pojazdach

Będących na liście gości niepożądanych(tzw. czarna lista) oraz gości oczekiwanych VIP(tzw. biała lista)

Bezpieczny parking i większe bezpieczeństwo na obiekcie

Monitoring wybranych miejsc parkingowych, możliwość zapisu obrazu z urządzeń kamerowych i przechowywania nagrań na serwerach

Mniejszy ruch w alejkach parkingowych

Poprawia jakość powietrza wewnątrz parkingu i zmniejsza prawdopodobieństwo kolizji

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA PARKINGOWE

JAKIE KORZYŚCI ZYSKASZ

Z WDROŻENIA PARK GUIDE ?

Skróć czas parkowania

oraz dodaj parkingowi

elegancji i prestiżu

ZINTEGROWANA

PLATFORMA

ANALITYCZNA

Platforma analityczna BLUEYE jest narzędziem integrującym wszystkie systemy analityczne na obiekcie, tj. system liczenia klientów, system geolokacji, system ANPR, system zajętości miejsc parkingowych. Pozwala na zarządzanie danymi ze wszystkich ww. systemów, a przede wszystkich zarządzanie systemem naprowadzania klientów na wolne miejsca parkingowe.

>Więcej o systemie
Zdjęce tabletu Zdjęcie tabletu

APLIKACJA NAWIGUJĄCA

DO TWOJEGO AUTA

I WOLNEGO MIEJSCA

Dojdź do celu za pomocą aplikacji mobilnej oraz infokiosków dostępnych w ramach danego obiektu handlowego.

Wskazywanie trasy

Na całym obiekcie oraz na rzucie 3D obiektu

Szybka opłata biletu

Informowanie o stanie konta i kwoty do zapłaty za postój

Nasze

Wdrożenia

MASZ PYTANIA?

SKONTAKTUJ

SIĘ Z NAMI
Logo firmy Wama Soft

WAMA SOFT Sp. z o.o.

ul.Trylińskiego 10

10-683 Olsztyn

+48 89 612 09 22

parkingi@wamasoft.pl