Szczegóły

Parkingi

Zewnętrzne

Analiza Zajętości Miejsc

Na Parkingu Zewnętrznym

System jest skalowalny, w związku z powyższym można rozbudowywać i dostosować ilości urządzeń wizyjnych do najmniejszych i największych parkingów. Prędkość wykrywania jest mniejsza niż 2 sekundy, a skuteczność weryfikacji bliska 98%. Funkcjonalność wykrywanie źle zaparkowanych pojazdów jest jednym z elementów systemu. Natomiast wykrywanie jest możliwe nawet w trudnych warunkach pogodowych lub oświetleniowych.

Zewnętrzne

Kamery

Pojedyncza kamera może z łatwością monitorować 100 lub więcej miejsc parkingowych, a system dostosowuje się automatycznie do liczby kamer.

Korzyści Operatora i Użytkownika

Rentowność systemu
została wykazana w praktyce
Miasta, lotniska i centra handlowe
korzystają ze zwiększonego natężenia ruchu poprzez skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie wolnego miejsca
30% ruchu w mieście
składa się z kierowców próbujących znaleźć miejsce parkingowe
Wspomaganie tych kierowców
w szybkim i łatwym znalezieniu miejsca parkingowego ma pozytywny wpływ na płynność ruchu, a zatem na zadowolenie użytkowników, a także na zmniejszenie poziomów emisji
Samochody przekraczające
dozwolony czas parkowania można szybko zidentyfikować

Kontroluj

Parkingi Zewnętrzne

Napisz do nas

>